Vad är ett VPN med fjärråtkomst?

En fjärråtkomst till VPN server använder oftast offentlig infrastruktur som internet för att ge dig fjärranvändares säker åtkomst till dess nätverk. Detta är specielt viktigt för företag och deras interna nätverk. Det är helt avgörande när de anställda på företaget ansluter sig till en offentlig ”hotspot”, och använder sig utav internet för att skicka känsliga företags e-postmeddelanden. En VPN-klient på en användarens mobil eller dator kan då ansluta upp mot en VPN-gateway i organisationens nätverk. Denna gateway kräver då oftast att enheten kan verifiera sin identitet. Den kan sedan skapa en länk via nätverket tillbaka till den enheten som gör så att du kan komma åt der interna nätverkets fil server, skrivarna och intranätet, som om du vore på samma nätverk.

Det förlitar sig då på det som kallas för Internet Protocol Security (IPsec), eller Secure Sockets Layer (SSL) för att säkra din anslutning. SSL VPNS: er kan också utnyttjas för att ge tillstånd för en säker åtkomst till en applikation, snarare än till ett hela interna nätverket. En del VPN-tjänster kan också ge lager 2-åtkomst till nätverket; dessa kommer då att kräva ett tunnelprotokoll som kallas för PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) eller det som kallas för L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) som kör över IPsec-bas-anslutningen.